Като ръководство на групата предприятия от концерна “МИП” на първо място сме отговорни за стратегическото ръководство на свързаните предприятия и за изграждането на международното коопериране.

Подробни информации за продуктите/услугите в здравеопазването можете да получите във връзка със съответните теми от нашите компетентни дъщерни дружества. Молим да посетите фирмата по Ваш избор (виж също и “ области на дейност на предприятията от групировката “МИП”).

Много благодарим за проявения интерес!