МИП Фарма ЕООД (България)
ул.”Росица“5А, ет.4
гр. Пловдив 4000


година на основаване:

предмет на дейност:


телефон:

телефакс:

e-mail:

интернет:
2005г.

регистрация и пласмент на лекарства в България


00359-(0) 32 / 636 655, (656)

00359-(0) 32 / 636 657

office@mip-pharma.bg

www.mip-pharma.bg