...международен изследователски институт за химическата и фармацевтична индустрия.

По задания на нашия възложител ние разработваме фармацевтични суровини, модерни лекарствени форми и готови лекарствени средства от лабораторен мащаб чак до производствения процес. Нашите лаборатории допълват изследователските стъпки с химични, физични и микробиологични изследвания. При това ние работим съобразно актуалните методи на анализ във фармакопеите. Доколкото е необходимо, ние разработваме и валидираме методи и процедури.

Дългогодишният опит в изготвянето на медицински, фармакологични и фармацевтични експертизи ни квалифицира за подготовка на документите за сертификация по Active Substance Masterfile (ASM), Certificate of Suitability of the monographs of the European Pharmacopoeia (CEP) и EC – GMP („European Good Manufacturing Practice“).

Нашият специализиран отдел “Regulatory Affairs” изготвя за фармацевтични фирми национални и международни молби за регистрация на лекарства (MR – процедура). Въз основа на съответно валидните директиви се актуализират и се архивират системно издадените разрешения.

Подробно съгласуваните с нашите клиенти проекти се обработват интердисциплинарно в екипи от учени от различни групи специалности. Редовният обмен на информация по разработката на продуктите гарантира съвместния успех.

С радост очакваме Вашето запитване относно предложение за коопериране!

Ние правим всичко за Вашето здраве.