...въвлечени все повече като консултантско предприятие на нашите клиенти при създаването на бъдещите фирмени структури. При това типичните проекти, които се възлагат, са съдействие при въвеждане на системите ERP и СRM, изготвяне и систематизиране на фирмени параметри, разработка на стратегически концепции за въвеждане на продукти на пазара, временно оutsource в управлението на човешките ресурси.

При всички кооперирания, които винаги предполагат подробно познаване на предприятието на партньора, е необходима неограничена база на доверие. Ето защо преди сключване на договор ние изготвяме заедно с нашите партньори анализи на потребностите, формулировка на целите и ориентировъчен проектоплан с бюджетиране.

По желание ние придружаваме нашия партньор при преструктуриране и в редица съществени специални направления (напр. маркетинг + персонал + финанси/счетоводство).

Нашият дългогодишен опит във фармацевтичния маркетинг могат да бъдат ценни за Вас напр. при relaunch – акциите.

С удоволствие очакваме да се свържете с нас!

Ние правим всичко за Вашето здраве.