...признати вече повече от 10 години от различни групи лекари – специалисти на немския фармацевтичен пазар с ексклузивен асортимент от лекарства.

Особено тясно сме специализирани в терапевтичните области “антиревматици/аналгетици”, “антибиотици” и “лечение на заболявания на обмяната на веществата”. Ние сме разработили сами нашите лекарства, които почти изключително се разпространяват и употребяват по лекарско предписание, и редовно провеждаме съвместни предклинични и клинични изследвания с медицински институти. По този начин ни се удава да информираме професионалните среди, които предписват лекарствата и лечението, относно важни терапевтични познания.

Ние предлагаме на нашите клиенти постоянни семинари, доклади и други мероприятия за повишаване на квалификацията като инструмент за диалог между специалисти.

С удоволствие Ви очакваме като лица, заинтересовани от нашето информационно предложение!

Ние правим всичко за Вашето здраве.