Rosen Pharma GmbH
Mühlstraße 50
D-66440 St. Ingbert
Germany


година на основаване:

предмет на дейност:телефон:

телефакс:

e-mail:

интернет:
1994г.

пласмент на специални лекарствени средства за различни
профсионални среди в Германия


0049-(0) 68 42/96 17-0

0049-(0) 68 42/96 17-550

info@rosen-pharma.de

www.rosen-pharma.de