MIP Pharma d.o.o.
Ugrinovački put 16a
SRB-11080 Zemun (Belgrad)
Serbia


Powstanie:

Działalność:
Nr telefonu:

Nr faksu:

E-mail:

Internet:
2004

rejestracja i dystrybucja leków i produktów
medycznych w Serbii; hurtownia
farmaceutyczna


00381 - (0) 11 / 3077-154, (0) 11 / 3077-155

00381 - (0) 11 / 3168-514

office@mip-pharma.com

www.mip-pharma.com