...międzynarodowym instytutem badawczym przemysłu chemicznego i farmaceutycznego.

Na zamówienie naszych zleceniodawców opracowujemy surowce farmaceutyczne, nowoczesne sposoby podawania leków oraz leki gotowe: począwszy od etapu laboratorium, aż po technologię wytwarzania. Nasze laboratoria towarzyszą pracy naukowej, wykonując badania chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne. Pracujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi metodami analiz farmakopei. Jeśli jest to konieczne, opracowujemy i weryfikujemy metody i procesy.

Długoletnie doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz medycznych, farmakologicznych i farmaceutycznych kwalifikuje nas do wypracowania dokumentacji dla Active Substance Masterfile (ASM), Certificate of Suitability of the monographs of the European Pharmacopöe (CEP) i EC-GMP.

Nasz specjalistyczny dział „Regulatory affairs” sporządza dla firm farmaceutycznych krajowe i międzynarodowe (procedura MR) wnioski o rejestrację leków. Na podstawie obowiązujących wytycznych aktualizowane i systematycznie archiwizowane są udzielane zezwolenia.

Uzgodnionymi szczegółowo z naszymi klientami projektami zajmują się interdyscyplinarne zespoły naukowców różnych specjalności. Regularna wymiana informacji o projekcie to gwarancja wspólnie wypracowanego sukcesu.

Z przyjemnością czekamy na Państwa zapytania o współpracę!

Robimy wszystko dla Państwa zdrowia.