Prace badawczo-rozwojowe nad produktami chemicznymi i farmaceutycznymi

• opracowywanie chemicznych i farmaceutycznych surowców oraz substancji czynnych
• produkcja surowców
• opracowywanie preparatów galenowych

Wypracowanie jakości

• opracowanie i weryfikacja metod analitycznych
• analizy na zlecenie
• zarządzanie jakością

Business Development

• rejestracja innowacyjnych leków
• pośrednictwo w zakresie współpracy
• pośrednictwo w zakresie rejestracji leków i znaków towarowych

Rejestracja leków

• sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej oraz składanie wniosków o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
• ocena i aktualizacja dokumentacji
• pełna obsługa procedury rejestracyjnej

Opracowania i usługi medyczne

• analizy farmakokinetyczne i farmakodynamiczne
• serwis informacyjny dla lekarzy
• ekspertyzy medyczne i naukowe