...търговска къща, която оперира на международния пазар и която предлага на промишлените предприятия от подотраслите “химикали”, “хранителни добавки” и “лекарства” продукти, услуги и посредничество при коопериране.

Благодарение на дългогодишните ни успешни контакти с партньори по цял свят можем да разкрием на нашите партньори интересни (нови) области на дейност. Ние ще направим подходящи предложения, независимо дали става въпрос напр. за поемане на печелившо на вътрешния пазар предприятие, изгодното от ценова гледна точка снабдяване с исококачествени фармацевтични суровини или международна регистрация на лекарства.

Нашият каталог с услуги съдържа и предоставянето на научна документация за ASM, CEP, EC – GMP и други изисквания на официалните институции в областта на управление на качеството.

Търсите ли възможности за оптимизация или планирате нови области на дейност?

Добре дошли като партньори на ЦНП Интернешънъл!

Ние правим всичко за Вашето здраве.