CNP Internationale Handelsges mbH
Mühlstraße 50
D-66386 St. Ingbert
Germany


година на основаване:

предмет на дейност:телефон:

телефакс:

e-mail:

интернет:
1997г.

търговско дружество за международна търговия с
Chemicals, Nutraceuticals и Pharmaceuticals


0049-(0) 68 94/972-0

0049-(0) 68 94/972-261

info@cnp.de

www.cnp.de